Uw Partner in Veiligheid en Preventie

info@rispro.eu

(+32) 496 926 550

Top

ISO 9001:2015 Wat gaat er veranderen?

Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de nieuwe versie (ISO 9001:2015) en de huidige versie (ISO 9001:2008).

 

Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico’s te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.

 

Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.

 

Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.

 

Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.

 

Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.

 

Wat kunt u nu al doen?

 

De conceptversie biedt inzicht in de belangrijkste onderdelen waarmee organisaties rekening moeten houden als de definitieve versie van de norm volgend jaar verschijnt. De overgangstermijn voor onze gecertificeerde klanten is naar alle waarschijnlijkheid drie jaar na de publicatiedatum in 2015 (hoewel dit nog officieel bevestigd moet worden).

 

Organisaties kunnen zich nu al voorbereiden om de overgang naar de nieuwe norm soepeler te laten verlopen. Zo kunt u de Draft International Standard (DIS) versie van de norm aanschaffen om meer inzicht te krijgen in de voorgestelde nieuwe eisen.

 

De toekomstige ISO 14001 en OHSAS 18001

 

Verwacht wordt dat de nieuwe ISO 14001:2015 voor milieumanagementsystemen (de opvolger van ISO 14001:2004) omstreeks juni/juli 2015 zal uitkomen. De publicatie van de nieuwe ISO 45001:2016 voor arbo- en veiligheidsmanagementsystemen (de vervanger van OHSAS 18001) wordt in september 2016 verwacht. Tegen het einde van 2016 zullen de meest toegepaste normen dus volledig geharmoniseerd zijn op basis van dezelfde ‘high level structure’ en een set algemene eisen.

Bron : http://www.dnvba.com/nl/Nieuws-Publicaties/normwijzigingen/Pages/verschillen-oude-en-nieuwe-versie-iso-9001.aspx

 

Samengevat

 

Een gedegen risicoanalyse zal moeten uitgevoerd worden binnen de onderneming.  Dit zowel voor het proces, het financiële en de mens.  Dit sluit ook meteen aan aan de belgische wetgeving die vooral gebaseerd is op de risicoanalyse en nodige maatregelen die daar uit vloeien (ARAB & Codex).

 

Een gedegen bahavior based (safety) programma dat top-down & reverse functioneert zal moeten geïmplementeerd worden wil men voldoen aan de nieuwe ISO9001:2015 versie.

 

Een contractor (safety) programma zal moeten aangetoond worden waarin alle aspecten aan bod komen hoe je de externe ondernemingen die werkzaam zijn binnen jou onderneming zal opvolgen en evalueren.

})(jQuery)