Nieuws

ATEX: Uw Explosieveiligheidsdocument

by Rispro
11, feb, 2016

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en heeft tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen.

De ATEX 114, voorheen ATEX 95, is een CE Richtlijn en wordt toegepast voor de fabricage van installaties en producten in EX omgevingen. ATEX 153, voorheen ATEX 137, is van toepassing op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers die in een EX omgeving werken.

Verplichting werkgever

De werkgever is verplicht om zowel organisatorische als technische maatregelen te treffen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dit kan hij doen door in eerste instantie een explosie risicobeoordeling uit te (laten) voeren die gebaseerd is op:
– De kans waarop welke explosieve atmosferen zich kunnen voordoen en in welke omvang.
– De kans dat ontstekingsbronnen, incl. elektrostatische ontladingen, aanwezig zijn en een explosie kunnen inleiden.
– De installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerking.
– De omvang van de te verwachten gevolgen.

Dit moet leiden tot een rapport waarin de gevaarzones, de classificatie, de afmetingen en dimensies zichtbaar zijn. Op basis van dit rapport kunnen, indien noodzakelijk, maatregelen worden genomen om tot een meer optimaal veilige werkomgeving te komen waarin explosierisico’s zoveel mogelijk beperkt blijven.

Wens je meer informatie over onze diensten? Neem dan contact op; wij helpen je graag op een professionele manier verder.