Explosieveiligheid

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en heeft tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen.

De werkgever is verplicht om zowel organisatorische als technische maatregelen te treffen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren. Dit moet leiden tot een rapport waarin de gevaarzones, de classificatie, de afmetingen en dimensies zichtbaar zijn, m.a.w.: een zoneringsdossier, inclusief tekeningen.

Als er in jouw bedrijf gewerkt wordt met licht ontvlambare (vloei)stoffen, staat de veiligheid van jouw mensen vanzelfsprekend voorop. Rispro helpt jou de risico’s in kaart te brengen en de explosieveiligheid te optimaliseren.

De ATEX 114 richtlijn (vanaf 20 april 2016)

Geeft voorschriften voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Deze richtlijn beschrijft de algemene veiligheidsdoelen.

De ATEX 153 richtlijn (vanaf 20 april 2016)

Beschrijft minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Het opstellen van het explosieveiligheidsdocument

  • Identificatie van de explosierisico’s
  • Opstellen van maatregelen om het doel van de richtlijn te bereiken
  • Zondering van de ruimtes waar een explosie atmosfeer kan voorkomen
  • Ontwerp, bediening en onderhoud van de arbeidsplaatsen waar een explosie atmosfeer kan voorkomen
  • Voorzorgsmaatregelen voor het veilig gebruik van de arbeidsmiddelen

Technische en organisatorische maatregelen

ATEX 153 verlangt in de eerste plaats dat het ontstaan van een explosieve atmosfeer wordt voorkomen. Kan dit niet, dan moeten ontstekingsbronnen zoveel mogelijk worden geëlimineerd. Kan dit niet dan moet men er voor zorgen dat de gevolgen van een explosie zover beperkt worden dat de gezondheid van werknemers zoveel mogelijk is gewaarborgd.