Brandveiligheid

Wij helpen u.

Wij helpen u bij het opstellen van een brandpreventiedossier om te voldoen aan de Codex boek 3 titel 3 ‘Brandpreventie op de arbeidsplaatsen’ of aan de vereisten van de bandweer bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

KB basisnorm is complex en niet altijd duidelijk voor architecten, studiebureau’s of de bouwheer.
Een pro-actieve brandnota kan veel problemen vermijden.

Brandpreventiedossier bestaat uit:

  • Risicoanalyse brand (Codex boek 3 titel 3)
  • Noodplan
  • Interventiedossier
  • Evacuatieplannen
  • Signalisatiestudie
  • Brandnota conform KB basisnorm
  • Brandrisico’s laadpalen en zonnepanelen