Preventiebeleid

Preventiebeleid is een verplichting voor iedere werkgever.

Wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Het is in België wettelijk verplicht zodra je de titel van “Werkgever” draagt, een interne dienst voor preventie op te richten d.w.z. vanaf 1 werknemer.Het volstaat om als werkgever een basisopleiding te volgen en om op die manier de nodige kennis aan te tonen. Maar de hele codex naleven en de nodige, verplichte documenten voorzien is een heel karwei en is dan ook niet altijd even evident. Het volstaat vaak niet met een basisopleiding om exact en correct te weten wat je moet doen.Rispro staat je bij om dit eenvoudiger te maken via onderstaande stappen en zo de nodige ondersteuning te verzorgen. Wij zijn geen EDPBW, maar ondersteunen wel de communicatie, analyse & documentatie naar deze instantie.

Wij helpen bij het opstellen van uw preventiebeleid ter goedkeuring aan de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW)

 • Globaal preventieplan (verplicht 5-jaarlijks) en het Jaaractieplan
 • Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Maand- of kwartaalverslagen
 • Omstandig verslag bij een arbeidsongeval en de nodige verplichte administratie

Wij voeren diverse gespecialiseerde risicoanalyses uit zoals:

 • Risicoanalyse brand (KB 28/03/2014)
 • Noodplanning (KB 28/03/2014)
 • Interventiedossier (KB 28/03/2014)
 • Risicoanalyse Elektrische installaties (KB 04/12/2012)
 • Uitwendige invloeden (AREI art. 19)
 • Lawaai (KB 16/01/2006)
 • Codex boek III Arbeidsplaatsen
 • Indienststellingsdocumenten & analyse
 • HAZOP (Hazard and Operability Analysis)
 • Ongevallenonderzoek

Wij helpen bij het uitvoeren van diverse risicoanalyses.

 • Kinney methode
 • Ishikawa of visgraat methode
 • Fact tree methode
 • HAZOP studie