Brandveiligheid

Wij helpen u.

Als gevolg van Codex boek 3 titel 3 “Brandpreventie op de arbeidsplaatsen” is brandpreventie geëvolueerd naar een wetgeving die duidelijk de noodzaak verplicht.

Bedrijven hebben steeds meer nood aan professionele ondersteuning om de brandveiligheid efficiënt te implementeren. Rispro profileert zich als een dienst- en advies verlenende partner die bedrijven kan helpen om dat beleid helemaal op punt te zetten.

Het is voor elk bedrijf in België verplicht om een brandpreventiedossier bij te houden. Het is een verzameling van de meest belangrijke documenten om het risico op brand zoveel mogelijk te beperken.

Brandpreventiedossier bestaat uit:

  • Risicoanalyse brand (Codex boek 3 titel 3)
  • Noodplan
  • Interventiedossier
  • Evacuatieplannen
  • Signalisatiestudie
  • Brandnota conform KB basisnorm
  • Brandrisico’s laadpalen en zonnepanelen