Brandpreventie

Aan welke eisen moeten machines voldoen?

De Machinerichtlijn is een Europese norm die eisen bevat waaraan machines bestemd voor de Europese markt moeten voldoen. De richtlijn heeft als doel om de verschillende veiligheids- en gezondheidseisen die van toepassing zijn op machines, te harmoniseren op basis van een hoge mate van bescherming van veiligheid en gezondheid, en het vrije verkeer van alle machines op de Europese markt te waarborgen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Rispro helpt u als ontwerper, bouwer en beheerder om de Machinerichtlijn normen toe te passen en de machine daarmee te laten voldoen aan de wettelijke eisen.

Het opstellen van de verplichte risicobeoordeling conform EN12100:2010

 • Geeft een invulling naar het volgen van de essentiële eisen, inclusief de restrisico’s
 • Brengt de grenzen van de machine en de potentieel gevaarlijke situaties in kaart
 • Door het herhalen van de risicobeoordeling (en aanpassingen) wordt de machine steeds veiliger

Het opstellen van het technisch constructie dossier

 • Algemene beschrijving van de machine
 • Vermeldt de belangrijkste technische gegevens zoals beschrijving, tekeningen, handleiding,…
 • Voor eigen gebruik of voor te leggen bij inspectie

Het opstellen van de gebruikshandleiding

 • Beschrijving van de machine
 • Tekeningen, schema’s, beschrijvingen die nodig zijn voor het gebruik, onderhoud en herstellen
 • Beschrijving van het beoogde gebruik van de machine
 • Instructies voor de montage, installatie en aansluiting
 • Informatie over de restrisico’s
 • Instructies inzake de door de gebruiker te nemen beschermende maatregelen

Technisch tekenen

Tekenen van arbeidsplaatsen in 2D & 3D om zo tot technische oplossingen te komen. Visualisatie van de situatie na de bouw of installatie van nieuwe machines.

Aansprakelijkheid

Om er voor te zorgen dat fabrikanten veilige machines op de markt brengen zijn zij door richtlijnen die omgezet worden naar wetgeving verplicht om een aantal zaken in orde te hebben. Zo bepaald de richtlijn “productaansprakelijkheid” dat de fabrikant volledig aansprakelijk is voor de veiligheid van zijn op de markt gebrachte machines en de gezondheid van werknemers. Bij afwijking van de eisen van een richtlijn kunnen er sancties worden opgelegd, variërende van boetes tot het van de markt laten halen van de machine.

Wens je meer informatie? Stel uw vraag & wij contacteren u asap terug.