Nieuws

ISO45001 goedgekeurd als Draft International Standard

by Rispro
11, apr, 2016

ISO45001 is één van de normen voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGM) waar wereldwijd het meest wordt naar uitgekeken.

Elke 15 seconden overlijdt een werknemer als gevolg van een werk gerelateerd ongeval of ziekte en lopen 153 mensen verwondingen op tijdens het werk. Dit vertegenwoordigt wereldwijd een enorme last voor bedrijven en de maatschappij. Jaarlijks eist dit meer dan 2,3 miljoen mensenlevens, om nog maar te zwijgen van de meer dan 300 miljoen niet-dodelijke ongevallen.

Nu de ISO 45001-norm in een Draft International Standard (DIS)-fase zit, staat de wereld een stapje dichter bij een krachtige en efficiënte reeks processen voor het verbeteren van de werkveiligheid in bedrijfsketens wereldwijd. De nieuwe norm werd ontwikkeld om bedrijven van elke omvang en in alle sectoren te helpen. Verwacht wordt dat de standaard het aantal verwondingen en ziektes op het werk wereldwijd zal doen dalen en zal zorgen voor een verhoogde veiligheidscultuur.

“De invoering van een krachtig systeem om de aspecten veiligheid en gezondheid op de werkplek te beheren, helpt organisaties om het aantal ongevallen en een slechte gezondheid te verminderen, voorkomt dure processen en verlaagt wellicht ook de kosten voor verzekeraars. Bovendien creëert het een cultuur van positivisme binnen de organisatie wanneer haar mensen merken dat er rekening met hen gehouden wordt”, legt David Smith uit, de voorzitter van het projectcomité.

De ISO 45001-norm is gebaseerd op gemeenschappelijke elementen die we in alle normen van het ISO-beheersysteem terugvinden. Dat zorgt voor een hoog niveau van compatibiliteit met de nieuwe versies van ISO 9001: kwaliteitszorgsysteem & ISO 14001: milieubeheersysteem.

Het maakt gebruik van een eenvoudig Plan-Do-Check-Act (PDCA)- model. Dit biedt organisaties een kader om een planning op te maken van maatregelen die ze nodig hebben om de schade te beperken. Deze maatregelen moeten de oorzaken aanpakken die op lange termijn kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, werkverzuim en de oorzaken die aanleiding geven tot ongevallen.

De nationale ISO-organen werd gevraagd om te stemmen over en commentaar te geven op de normtekst in de drie maanden durende stemperiode nu de ISO 45001-norm in de DIS-fase zit. Is het resultaat positief, dan kan het gewijzigde document worden verspreid onder de ISO-leden als Final Draft International Standard (FDIS). Halen de ja-stemmen het, dat zal de nieuwe ISO 45001-norm naar verwachting gepubliceerd worden als Internationale Norm tegen eind 2016, begin 2017.

Wens je meer informatie over onze diensten? Neem dan contact op; wij helpen je graag op een professionele manier verder.