Nieuws

Noodverlichting: wie zorgt voor het onderhoud?

by Rispro
2, apr, 2016

Waarom noodverlichting

Noodverlichting is verlichting die in werking treedt, wanneer de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt. Zij wordt daarom gevoed met een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt.

De aanwezigheid van noodverlichting helpt in belangrijke mate mee om een veilige situatie voor bezoekers en werknemers te creëren. Met behulp van een goed functionerende noodverlichting:
– kunnen risicovolle werkzaamheden veilig worden beëindigd wanneer er moet geëvacueerd worden.
– kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt worden.
– kan men de vluchtroute vinden en deze veilig volgen tot de dichtst bijzijnde uitgang.

Jaarlijks onderhoud

Jaarlijkse controle en onderhoud is verplicht. Men eist dat de mensen te allen tijde moeten kunnen vluchten. Dit is alleen te realiseren als de noodverlichting functioneert en dus onderhouden wordt.

De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven zijn duidelijk: de beheerder (eigenaar/bewoner) is verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie en zal een competent persoon aanduiden die instaat voor de supervisie van het onderhoud van de installatie. Deze persoon moet voldoende bevoegdheden hebben om de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Omdat de eigenaar/bewoner verantwoordelijk is, wordt deze ook strafrechtelijk aansprakelijk gesteld. En, omdat het bijhouden van logboeken verplicht is, ligt de bewijslast bij de beheerder. Hij moet kunnen aantonen dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Wens je meer informatie over onze diensten? Neem dan contact op; wij helpen je graag op een professionele manier verder.